HIVATALOS FORDÍTÁS

Fordítóirodánk záradékkal ellátott hivatalos fordítást tud készíthet. Ennek értelmében az elkészült fordítás minden oldalát fordítóirodai pecséttel látjuk el, kinyomtatjuk és az Ön által küldött példányt vagy akár az eredeti dokumentumot összefűzzük a fordítással. Ezt követően  egy megfelelőségi tanúsítvánnyal látjuk el, amely tanúsítja, hogy a lefordított szöveg tartalmát tekintve megegyezik a forrásnyelvi szöveggel.

Mely dokumentumokat tudunk záradékkal ellátni?

A cégeljáráshoz szükséges idegen nyelvű dokumentumok (pl.: társasági szerződés, cégkivonat, aláírási címpéldány, taggyűlési jegyzőkönyv) magyar nyelvre történő hivatalos fordítását tudjuk vállalni. Ezen kívül bizonyítványokat, erkölcsi bizonyítványt és anyakönyvi kivonatot is szoktunk fordítani idegen nyelvre, mert az a tapasztalat, hogy külföldön elfogadják a fordítóirodák által készített hivatalos fordítást is.

Közhiteles vagy záradékolt/hivatalos fordítás?

Ügyfeleink számára az első tanácsunk az, hogy érdeklődjék meg a befogadó szervnél, hogy elegendő-e a fordítóiroda által készített hivatalos fordítás nekik, vagy ragaszkodnak az OFFI által készített közhiteles fordításhoz. A gyorsabb ügyintézés érdekében már egyre több dokumentum esetében fogadják el a záradékolt fordítást, így mindenképpen ajánlatos felhívni az adott szervet és megkérdezni a fent említetteket.

Sajnos a hivatalos eljárások nagy részében csak közhiteles fordítás fogadnak el. Itt fontos megjegyezni, hogy hiteles fordítást Magyarországon a jogszabályok értelmében csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. készíthet. Ezért kérjük minden kedves ügyfelünket, hogy körültekintően járjanak el ügyeik intézésében.

Irodánk többek között az alábbi dokumentumok hivatalos fordítását vállalja:

 • diplomák
 • nyelvvizsga bizonyítványok
 • erkölcsi bizonyítvány
 • hatósági bizonyítvány
 • születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonat
 • cégkivonat
 • aláírási címpéldány
 • társasági szerződés
 • taggyűlési jegyzőkönyv
 • hivatalos igazolások
 • nyilatkozatok
 • szerződések
 • leckekönyv
 • orvosi leletek, zárójelentések

Kisebb fordítási megbízásokra vonatkozó minimál díjunk 8500 HUF.

Fontos fejlemény, hogy 2018. január 1-jén hatályba lépett az új, 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról szóló törvény.

Ennek értelmében már nem szükséges a polgári perekben keletkezett iratok esetében az OFFI által készített hiteles fordítás, vagyis elég az egyszerű fordítás, melyet a jogi fordításokra specializálódott szakfordítók és fordítóirodák is el tudják végezni. Ennek köszönhetően ügyfeleink sokkal gyorsabban és olcsóbban hozzájuthatnak a sokszor határidős hivatalos fordításhoz.