AZ UNIVERSUS TRANSLATIONS FORDÍTÓIRODA TITOKTARTÁSI NYILATKOZATA

Az Universus Translations Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy cégcsoport/cégcsoporton belüli/ kívüli cégektől/-ről (továbbiakban: Cégek), annak tulajdonosairól és munkatársairól időbeli korlátozás nélkül a részére átadott bármilyen dokumentációból, tárgyalás során és bármilyen más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt megőrzi.

Üzleti titoknak minősül különösen a Cégek tulajdonát képező, birtokunkba került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Cégek üzletmenetét, gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint a Cégek üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általunk a Cégeknek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásunkra jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat és információ, amit a Cégek üzleti titoknak minősítenek, vagy jogosan annak tekint/hetnek.

Az üzleti titkot képező információkat az Universus Translations Fordítóiroda nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a Cégek érdekei ellen felhasználni és tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a Cégek gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

2018. január. 9. Pilisvörösvár