LEKTORÁLÁS

A lektorálás nélküli fordítás visszaadja az eredeti szöveg tartalmát és megfelel a célnyelvi követelményeknek, ám tartalmazhat olyan hiányosságokat, amelyek csak a szakmai vagy anyanyelvi lektorálás során derülnek ki.

Lektorálási szolgáltatásunkat általában publikálásra szánt szövegek esetében, valamint hivatalos fordítás esetén szoktuk ajánlani, mivel ekkor kifejezetten fontos a szöveg stílusbeli, szakmai és nyelvtani kifogástalansága. 

A szolgáltatás a minőségbiztosítás egy részét képezi és egy ellenőrzési eljárást takar, melynek során az elkészült fordítást tartalom, szakmai szókincs, nyelvhelyesség és stílus szempontjából egyaránt összevetjük az eredeti szöveggel, javítjuk, illetve megjegyzéseket teszünk a javítások elvégzésére vonatkozóan. 

Árajánlataink általában nem tartalmazzák ezt a szolgáltatást, így kérjük, jelezze felénk igényét.

Az Universus Fordítóiroda a lektorálás alábbi formáit nyújtja ügyfeleinek.

Szakmai lektorálás

Szakszövegek esetén javasoljuk. Egy adott szakterületre jellemző terminológiát tartalmazó szakszövegek (pl. gépkönyvek, pénzügyi jelentések, stb.) esetén a szakterületet és a célnyelvet magas szinten ismerő szaklektor vagy szakfordító végzi el. A lektorálás különböző szakmai szempontok alapján történik. A lektor összeveti a fordítást az eredeti szöveggel, mely során a következőket veszi figyelembe.

  • szakszavak helyes használata
  • szakszavak konzekvens használata
  • félrefordítások kiszűrése

Anyanyelvi lektorálás

Ez egy általános, stilisztikai lektorálást foglal magába, mely során a fordítást nyelvhelyességi és stilisztikai szempontból ellenőrizzük. Ellenőrzési szempontok:

  •  a célnyelvi kultúra szóhasználatának való megfelelés
  • nyelvhelyesség
  • stilisztikai ellenőrzés
  • félrefordítások kiszűrése

Az anyanyelvi ellenőrzést kizárólag anyanyelvi lektor (angol szöveg esetén angol anyanyelvű lektor) végzi. 

Lektoraink összevetik a lefordított szöveget a forrásnyelvi szöveggel és a fent említett szempontok alapján vizsgálják meg. 

A szolgáltatás díja általában a fordítási díj 50%-a. 

Rendkívül rossz minőségű fordítás esetén, előzetes egyeztetést követően, a teljes fordítási díjat számítjuk fel.